Default editor shortcuts

Many of Godot Editor functions can be executed with keyboard shortcuts. This page lists functions which have associated shortcuts by default, but many others are available for customization in editor settings as well. To change keys associated with these and other actions navigate to Editor -> Editor Settings -> Shortcuts.

While some actions are universal, a lot of shortcuts are specific to individual tools. For this reason it is possible for some key combinations to be assigned to more than one function. The correct action will be performed depending on the context.

Informacja

While Windows and Linux builds of the editor share most of the default settings, some shortcuts may differ for macOS version. This is done for better integration of the editor into macOS ecosystem. Users fluent with standard shortcuts on that OS should find Godot Editor's default key mapping intuitive.

General Editor Actions

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Otwórz edytor 2D F1 Alt + 1 editor/editor_2d
Otwórz edytor 3D F2 Alt + 2 editor/editor_3d
Otwórz edytor skryptów F3 Alt + 3 editor/editor_script
Wyszukaj w pomocy Shift + F1 Alt + Space editor/editor_help
Tryb bez rozproszeń Ctrl + Shift + F11 Cmd + Ctrl + D editor/distraction_free_mode
Następna zakładka Ctrl + Tab Cmd + Tab editor/next_tab
Poprzednia zakładka Ctrl + Shift + Tab Cmd + Shift + Tab editor/prev_tab
Filter Files Ctrl + Alt + P Cmd + Alt + P editor/filter_files
Otwórz scenę Ctrl + O Cmd + O editor/open_scene
Zamknij scenę Ctrl + Shift + W Cmd + Shift + W editor/close_scene
Przywróć zamkniętą scenę Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T editor/reopen_closed_scene
Zapisz scenę Ctrl + S Cmd + S editor/save_scene
Save Scene As Ctrl + Shift + S Cmd + Shift + S editor/save_scene_as
Zapisz wszystkie sceny Ctrl + Shift + Alt + S Cmd + Shift + Alt + S editor/save_all_scenes
Quick Open Shift + Alt + O Shift + Alt + O editor/quick_open
Quick Open Scene Ctrl + Shift + O Cmd + Shift + O editor/quick_open_scene
Quick Open Script Ctrl + Alt + O Cmd + Alt + O editor/quick_open_script
Cofnij Ctrl + Z Cmd + Z editor/undo
Ponów Ctrl + Shift + Z Cmd + Shift + Z editor/redo
Wyjdź Ctrl + Q Cmd + Q editor/file_quit
Wyjdź do listy projektów Ctrl + Shift + Q Shift + Alt + Q editor/quit_to_project_list
Zrób zrzut ekranu Ctrl + F12 Cmd + F12 editor/take_screenshot
Przełącz pełny ekran Shift + F11 Cmd + Ctrl + F editor/fullscreen_mode
Uruchom F5 Cmd + B editor/play
Zapauzuj scenę F7 Cmd + Ctrl + Y editor/pause_scene
Stop F8 Cmd + . editor/stop
Odtwórz scenę F6 Cmd + R editor/play_scene
Uruchom niestandardową scenę Ctrl + Shift + F5 Cmd + Shift + R editor/play_custom_scene
Rozwiń panel dolny Shift + F12 Shift + F12 editor/bottom_panel_expand

2D / Canvas Item Editor

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Przybliż Ctrl + = Cmd + = canvas_item_editor/zoom_plus
Oddal Ctrl + - Cmd + - canvas_item_editor/zoom_minus
Zresetuj powiększenie Ctrl + 0 Cmd + 0 canvas_item_editor/zoom_reset
Przesuń widok Space Space canvas_item_editor/pan_view
Tryb zaznaczenia Q Q canvas_item_editor/select_mode
Tryb przesuwania W W canvas_item_editor/move_mode
Tryb obrotu E E canvas_item_editor/rotate_mode
Tryb skalowania S S canvas_item_editor/scale_mode
Tryb linijki R R canvas_item_editor/ruler_mode
Użyj inteligentnego przyciągania Shift + S Shift + S canvas_item_editor/use_smart_snap
Użyj przyciągania do siatki Shift + G Shift + G canvas_item_editor/use_grid_snap
Podwój wielkość siatki Num * Num * canvas_item_editor/multiply_grid_step
Zmniejsz wielkość siatki dwukrotnie Num / Num / canvas_item_editor/divide_grid_step
Zawsze pokazuj siatkę G G canvas_item_editor/show_grid
Pokaż linie pomocnicze H H canvas_item_editor/show_helpers
Pokaż prowadnice Y Y canvas_item_editor/show_guides
Wyśrodkowywanie na zaznaczeniu F F canvas_item_editor/center_selection
Powiększ do zaznaczenia Shift + F Shift + F canvas_item_editor/frame_selection
Skala płótna podglądu Ctrl + Shift + P Cmd + Shift + P canvas_item_editor/preview_canvas_scale
Wprowadź klucz Ins Ins canvas_item_editor/anim_insert_key
Wstaw klucz (istniejące ścieżki) Ctrl + Ins Cmd + Ins canvas_item_editor/anim_insert_key_existing_tracks
Make Custom Bones from Nodes Ctrl + Shift + B Cmd + Shift + B canvas_item_editor/skeleton_make_bones
Wyczyść pozę Shift + K Shift + K canvas_item_editor/anim_clear_pose

3D / Spatial Editor

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Przełącz swobodny widok Shift + F Shift + F spatial_editor/freelook_toggle
"Wolny widok" w lewo A A spatial_editor/freelook_left
"Wolny widok" w prawo D D spatial_editor/freelook_right
"Wolny widok" w przód W W spatial_editor/freelook_forward
"Wolny widok" w tył S S spatial_editor/freelook_backwards
"Wolny widok" w górę E E spatial_editor/freelook_up
"Wolny widok" w dół Q Q spatial_editor/freelook_down
Modyfikator prędkości swobodnego widoku Shift Shift spatial_editor/freelook_speed_modifier
Wolny modyfikator swobodnego widoku Alt Alt spatial_editor/freelook_slow_modifier
Tryb zaznaczenia Q Q spatial_editor/tool_select
Tryb przesuwania W W spatial_editor/tool_move
Tryb obrotu E E spatial_editor/tool_rotate
Tryb skalowania R R spatial_editor/tool_scale
Użyj przestrzeni lokalnej T T spatial_editor/local_coords
Użyj przyciągania Y Y spatial_editor/snap
Przyciągnij obiekt do podłogi PgDown PgDown spatial_editor/snap_to_floor
Widok z góry Num 7 Num 7 spatial_editor/top_view
Widok z dołu Alt + Num 7 Alt + Num 7 spatial_editor/bottom_view
Widok z przodu Num 1 Num 1 spatial_editor/front_view
Widok z tyłu Alt + Num 1 Alt + Num 1 spatial_editor/rear_view
Widok z prawej Num 3 Num 3 spatial_editor/right_view
Widok z lewej Alt + Num 3 Alt + Num 3 spatial_editor/left_view
Przełącz widok perspektywiczny/ortogonalny Num 5 Num 5 spatial_editor/switch_perspective_orthogonal
Wstaw klucz animacji K K spatial_editor/insert_anim_key
Wycentruj na pozycji początkowej O O spatial_editor/focus_origin
Wycentruj na zaznaczeniu F F spatial_editor/focus_selection
Dopasuj położenie do widoku Ctrl + Alt + M Cmd + Alt + M spatial_editor/align_transform_with_view
Dopasuj obrót do widoku Ctrl + Alt + F Cmd + Alt + F spatial_editor/align_rotation_with_view
1 widok Ctrl + 1 Cmd + 1 spatial_editor/1_viewport
2 widoki Ctrl + 2 Cmd + 2 spatial_editor/2_viewports
2 widoki (alternatywnie) Ctrl + Alt + 2 Cmd + Alt + 2 spatial_editor/2_viewports_alt
3 widoki Ctrl + 3 Cmd + 3 spatial_editor/3_viewports
3 widoki (alternatywnie) Ctrl + Alt + 3 Cmd + Alt + 3 spatial_editor/3_viewports_alt
4 widoki Ctrl + 4 Cmd + 4 spatial_editor/4_viewports

Text Editor

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Wytnij Ctrl + X Cmd + X script_text_editor/cut
Kopiuj Ctrl + C Cmd + C script_text_editor/copy
Wklej Ctrl + V Cmd + V script_text_editor/paste
Zaznacz wszystko Ctrl + A Cmd + A script_text_editor/select_all
Find Ctrl + F Cmd + F script_text_editor/find
Znajdź następny F3 Cmd + G script_text_editor/find_next
Znajdź poprzedni Shift + F3 Cmd + Shift + G script_text_editor/find_previous
Znajdź w plikach Ctrl + Shift + F Cmd + Shift + F script_text_editor/find_in_files
Zastąp Ctrl + R Alt + Cmd + F script_text_editor/replace
Replace in Files Ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R script_text_editor/replace_in_files
Cofnij Ctrl + Z Cmd + Z script_text_editor/undo
Ponów Ctrl + Y Cmd + Y script_text_editor/redo
Przesuń w górę Alt + Up Arrow Alt + Up Arrow script_text_editor/move_up
Przesuń w dół Alt + Down Arrow Alt + Down Arrow script_text_editor/move_down
Usuń wiersz Ctrl + Shift + K Cmd + Shift + K script_text_editor/delete_line
Przełącz komentarz Ctrl + K Cmd + K script_text_editor/toggle_comment
Zwiń/rozwiń wiersz Alt + F Alt + F script_text_editor/toggle_fold_line
Duplikuj linię Ctrl + D Cmd + Shift + C script_text_editor/clone_down
Uzupełnij symbol Ctrl + Space Ctrl + Space script_text_editor/complete_symbol
Wylicz wyrażenie Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E script_text_editor/evaluate_selection
Przytnij końcowe białe znaki Ctrl + Alt + T Cmd + Alt + T script_text_editor/trim_trailing_whitespace
Wielkie litery Shift + F4 Shift + F4 script_text_editor/convert_to_uppercase
Małe litery Shift + F5 Shift + F5 script_text_editor/convert_to_lowercase
Wielkie litery na początku słów Shift + F6 Shift + F6 script_text_editor/capitalize
Zamień wcięcia na spacje Ctrl + Shift + Y Cmd + Shift + Y script_text_editor/convert_indent_to_spaces
Zamień wcięcia na tabulatory Ctrl + Shift + I Cmd + Shift + I script_text_editor/convert_indent_to_tabs
Automatyczne wcięcie Ctrl + I Cmd + I script_text_editor/auto_indent
Przełącz zakładkę Ctrl + Alt + B Cmd + Alt + B script_text_editor/toggle_bookmark
Przejdź do następnej zakładki Ctrl + B Cmd + B script_text_editor/goto_next_bookmark
Przejdź do poprzedniej zakładki Ctrl + Shift + B Cmd + Shift + B script_text_editor/goto_previous_bookmark
Przejdź do funkcji Ctrl + Alt + F Ctrl + Cmd + J script_text_editor/goto_function
Idź do lini Ctrl + L Cmd + L script_text_editor/goto_line
Przełącz punkt wstrzymania F9 Cmd + Shift + B script_text_editor/toggle_breakpoint
Usuń wszystkie punkty wstrzymania Ctrl + Shift + F9 Cmd + Shift + F9 script_text_editor/remove_all_breakpoints
Przejdź do następnego punktu wstrzymania Ctrl + . Cmd + . script_text_editor/goto_next_breakpoint
Przejdź do poprzedniego punktu wstrzymania Ctrl + , Cmd + , script_text_editor/goto_previous_breakpoint
Pomoc kontekstowa Alt + F1 Alt + Shift + Space script_text_editor/contextual_help

Edytor skryptów

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Find Ctrl + F Cmd + F script_editor/find
Znajdź następny F3 F3 script_editor/find_next
Znajdź poprzedni Shift + F3 Shift + F3 script_editor/find_previous
Znajdź w plikach Ctrl + Shift + F Cmd + Shift + F script_editor/find_in_files
Przesuń w górę Shift + Alt + Up Arrow Shift + Alt + Up Arrow script_editor/window_move_up
Przesuń w dół Shift + Alt + Down Arrow Shift + Alt + Down Arrow script_editor/window_move_down
Next Script Ctrl + Shift + . Cmd + Shift + . script_editor/next_script
Previous Script Ctrl + Shift + , Cmd + Shift + , script_editor/prev_script
Przywróć zamknięty skrypt Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T script_editor/reopen_closed_script
Zapisz Ctrl + Alt + S Cmd + Alt + S script_editor/save
Zapisz wszystko Ctrl + Shift + Alt + S Cmd + Shift + Alt + S script_editor/save_all
Miękkie przeładowania skryptu Ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R script_editor/reload_script_soft
Poprzedni plik Alt + Left Arrow Alt + Left Arrow script_editor/history_previous
Następny plik Alt + Right Arrow Alt + Right Arrow script_editor/history_next
Zamknij Ctrl + W Cmd + W script_editor/close_file
Uruchom Ctrl + Shift + X Cmd + Shift + X script_editor/run_file
Przełącz panel skryptów Ctrl + \ Cmd + \ script_editor/toggle_scripts_panel
Przybliż Ctrl + = Cmd + = script_editor/zoom_in
Oddal Ctrl + - Cmd + - script_editor/zoom_out
Wyzeruj przybliżenie Ctrl + 0 Cmd + 0 script_editor/reset_zoom

Visual Script Editor

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Znajdź typ węzła Ctrl + F Cmd + F visual_script_editor/find_node_type
Skopiuj węzły Ctrl + C Cmd + C visual_script_editor/copy_nodes
Wytnij węzły Ctrl + X Cmd + X visual_script_editor/cut_nodes
Wklej węzły Ctrl + V Cmd + V visual_script_editor/paste_nodes
Usuń zaznaczone Del Cmd + BkSp visual_script_editor/delete_selected
Zamień na funkcję Ctrl + G Cmd + G visual_script_editor/create_function
Edytuj członka Ctrl + E Cmd + E visual_script_editor/edit_member
Odśwież graf Ctrl + R Cmd + R visual_script_editor/refresh_nodes
Przełącz punkt wstrzymania F9 F9 visual_script_editor/toggle_breakpoint

Editor Output

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Kopiuj zaznaczenie Ctrl + C Cmd + C editor/copy_output
Wyczyść wyjście Ctrl + Shift + K Cmd + Shift + K editor/clear_output

Debugger

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Krok w F11 F11 debugger/step_into
Przekrocz F10 F10 debugger/step_over
Kontynuuj F12 F12 debugger/continue

File Dialog

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Wróć Alt + Left Arrow Alt + Left Arrow file_dialog/go_back
Dalej Alt + Right Arrow Alt + Right Arrow file_dialog/go_forward
W górę Alt + Up Arrow Alt + Up Arrow file_dialog/go_up
Odśwież F5 F5 file_dialog/refresh
Przełącz ukryte pliki Ctrl + H Cmd + H file_dialog/toggle_hidden_files
Przełącz ulubione Alt + F Alt + F file_dialog/toggle_favorite
Przełącz tryb Alt + V Alt + V file_dialog/toggle_mode
Utwórz katalog Ctrl + N Cmd + N file_dialog/create_folder
Usuń Del Cmd + BkSp file_dialog/delete
Przejdź do wprowadzania ścieżki Ctrl + D Cmd + D file_dialog/focus_path
Przesuń ulubiony w górę Ctrl + Up Arrow Cmd + Up Arrow file_dialog/move_favorite_up
Przesuń ulubiony w dół Ctrl + Down Arrow Cmd + Down Arrow file_dialog/move_favorite_down

FileSystem Dock

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Skopiuj ścieżkę Ctrl + C Cmd + C filesystem_dock/copy_path
Duplikuj Ctrl + D Cmd + D filesystem_dock/duplicate
Usuń Del Cmd + BkSp filesystem_dock/delete

Scene Tree Dock

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Dodaj węzeł Ctrl + A Cmd + A scene_tree/add_child_node
Grupowa zmiana nazwy Ctrl + F2 Cmd + F2 scene_tree/batch_rename
Skopiuj ścieżkę węzła Ctrl + C Cmd + C scene_tree/copy_node_path
Usuń Del Cmd + BkSp scene_tree/delete
Force Delete Shift + Del Shift + Del scene_tree/delete_no_confirm
Duplikuj Ctrl + D Cmd + D scene_tree/duplicate
Przesuń w górę Ctrl + Up Arrow Cmd + Up Arrow scene_tree/move_up
Przesuń w dół Ctrl + Down Arrow Cmd + Down Arrow scene_tree/move_down

Animation Track Editor

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Duplikuj zaznaczone Ctrl + D Cmd + D animation_editor/duplicate_selection
Duplikuj transponowane Ctrl + Shift + D Cmd + Shift + D animation_editor/duplicate_selection_transposed
Usuń zaznaczone Del Cmd + BkSp animation_editor/delete_selection
Przejdź do następnego kroku Ctrl + Right Arrow Cmd + Right Arrow animation_editor/goto_next_step
Przejdź do poprzedniego kroku Ctrl + Left Arrow Cmd + Left Arrow animation_editor/goto_prev_step

Tile Map Editor

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Znajdź kafelek Ctrl + F Cmd + F tile_map_editor/find_tile
Wybierz kafelek I I tile_map_editor/pick_tile
Maluj kafelek P P tile_map_editor/paint_tile
Wypełnienie G G tile_map_editor/bucket_fill
Transpozycja T T tile_map_editor/transpose
Odbij poziomo X X tile_map_editor/flip_horizontal
Odbij pionowo Z Z tile_map_editor/flip_vertical
Obróć w lewo A A tile_map_editor/rotate_left
Obróć w prawo S S tile_map_editor/rotate_right
Wyczyść przekształcenie W W tile_map_editor/clear_transform
Zaznacz M M tile_map_editor/select
Wytnij zaznaczenie Ctrl + X Cmd + X tile_map_editor/cut_selection
Kopiuj zaznaczenie Ctrl + C Cmd + C tile_map_editor/copy_selection
Usuń zaznaczenie Del Cmd + BkSp tile_map_editor/erase_selection

Tileset Editor

Action name Windows, Linux macOS Editor setting
Następny koordynat PgDown PgDown tileset_editor/next_shape
Poprzedni koordynat PgUp PgUp tileset_editor/previous_shape
Tryb obszaru 1 1 tileset_editor/editmode_region
Tryb kolizji 2 2 tileset_editor/editmode_collision
Tryb okluzji 3 3 tileset_editor/editmode_occlusion
Tryb nawigacji 4 4 tileset_editor/editmode_navigation
Tryb maski bitowej 5 5 tileset_editor/editmode_bitmask
Tryb priorytetów 6 6 tileset_editor/editmode_priority
Tryb ikon 7 7 tileset_editor/editmode_icon
Tryb indeksów Z 8 8 tileset_editor/editmode_z_index