Wprowadzenie do Godot Engine

Ten samouczek poprowadzi cię przez interfejs Godota. Zobaczymy Menedżera projektów, panele i wszystko, co musisz wiedzieć, by zacząć go używać.

Menedżer projektów

When you launch Godot, the first window you’ll see is the Project Manager. Since you have no projects there will be a popup asking if you want to open the asset library, just click cancel, we’ll look at it later.

../../_images/project_manager_first_open.png

Now you should see the project manager. It lets you create, remove, import or play game projects.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_01.png

W prawym górnym rogu znajduje się rozwijane menu do zmiany języka edytora.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_02.png

From the Templates tab you can download open source project templates and demos from the Asset Library to help you get started faster. Just select the template or demo you want, click download, once it’s finished downloading click install and choose where you want the project to go. You can learn more about it in O Bibliotece Zasobów.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_03.png

Utwórz lub zaimportuj projekt

To create a new project, click the New Project button on the right. Here you give it a name, choose an empty folder on your computer to save it to, and choose a renderer.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_04.png

Kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć przeglądarkę plików Godota i wybrać lokalizację lub wpisać ścieżkę do folderu w polu ścieżka projektu.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_05.png

When you see the green tick on the right, it means the engine detects an empty folder. You can also click the Create Folder button next to your project name and an empty folder will be created with that name for the project.

Na samym końcu musisz wybrać, z którego renderera będziesz korzystać (OpenGL ES 3.0 czy OpenGL ES 2.0). By pomóc ci w wyborze zalety i wady każdego z nich są opisanie, możesz przejść do Differences between GLES2 and GLES3 po więcej szczegółów. Pamiętaj, że możesz zmienić backend w ustawieniach projektu, jeśli zmienisz zdanie w trakcie tworzenia projektu. Dla tego tutorialu każdy backend jest w porządku.

Once you are done click Create & Edit. Godot will create the project for you and open it in the editor.

The next time you open the project manager, you’ll see your new project in the list. Double click on it to open it in the editor.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_06.png

W podobny sposób można zaimportować istniejące projekty, używając przycisku Importuj. Znajdź folder, który zawiera projekt lub plik project.godot, aby go zaimportować i edytować.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_08.png

Jeśli ścieżka do katalogu będzie poprawna, zobaczysz zielony znacznik.

../../_images/editor_ui_intro_project_manager_09.png

Twoje pierwsze spojrzenie na edytor Godota

Welcome to Godot! With your project open, you should see the editor’s interface with menus along the top of the interface and docks along the far extremes of the interface on either side of the viewport.

../../_images/editor_ui_intro_editor_interface_overview.png

Na górze, od lewej do prawej, można zobaczyć menu główne, powierzchnie robocze oraz przyciski odtwarzacza.

The FileSystem dock is where you’ll manage your project files and assets.

../../_images/editor_ui_intro_dock_filesystem.png

The Scene dock lists the active scene’s content and the Inspector allows for the management of the properties of a scene’s content.

../../_images/editor_ui_intro_dock_inspector.png

Na środku u góry znajduje się Pasek Narzędzi, oferujący funkcje przesuwania, skalowania czy blokowania obiektów sceny. Zmienia się w zależności od obszaru roboczego.

../../_images/editor_ui_intro_editor_02_toolbar.png

Dolny Panel jest konsolą debugowania, edytora animacji, miksera audio… Są one szerokie i zajmują cenne miejsce, dlatego są domyślnie złożone.

../../_images/editor_ui_intro_editor_03_animation_player.png

Przestrzenie robocze

Na górze edytora znajdują się cztery przyciski : 2D, 3D, Skrypt i Biblioteka Zasobów.

You’ll use the 2D workspace for all types of games. In addition to 2D games, the 2D workspace is where you’ll build your interfaces. Press F1 (or Alt + 1 on macOS) to access it.

../../_images/editor_ui_intro_editor_04_2d_workspace.png

In the 3D workspace, you can work with meshes, lights, and design levels for 3D games. Press F2 (or Alt + 2 on macOS) to access it.

../../_images/editor_ui_intro_editor_05_3d_workspace.png

Notice the perspective button under the toolbar, it opens a list of options related to the 3D viewport.

../../_images/editor_ui_intro_editor_06_3d_workspace.png

Informacja

Przeczytaj Wprowadzenie do 3D aby dowiedzieć się więcej szczegółów o przestrzeni roboczej 3D.

The Script workspace is a complete code editor with a debugger, rich auto-completion, and built-in code reference. Press F3 (or Alt + 3 on macOS) to access it, and F4 to search the reference.

../../_images/editor_ui_intro_editor_06_script_workspace_expanded.png

Wreszcie Biblioteka zasobów jest biblioteką darmowych dodatków, skryptów i zasobów do wykorzystania w twoich projektach.

Modyfikuj interfejs

Godot’s interface lives in a single window. You cannot split it across multiple screens although you can work with an external code editor like Atom or Visual Studio Code for instance.

Przesuwaj i zmieniaj wielkość panelów

Kliknij i przeciągnij krawędź panelu, aby zmienić ich rozmiar w poziomie lub w pionie.

../../_images/editor_ui_intro_editor_07.png

Kliknij ikonę z trzema kropkami u góry panelu, aby zmienić jego lokalizację.

../../_images/editor_ui_intro_editor_08.png

Przejdź do menu Edytor i Opcje Edytora, aby dostroić wygląd edytora.