Community channels

Gdzie szukać członków społeczności Godot i gdzie można zadawać pytania oraz prosić o pomoc?

Pamiętaj, że niektóre z kanałów są prowadzone i moderowane przez członków społeczności Godot i inne osoby.

Krótkie omówienie dotyczące tych i innych kanałów komunikacyjnych dostępne jest także na stronie Godot '<https://godotengine.org/community>`_.

Społeczności nieanglojęzyczne

See the User groups page of the website for a list of local communities.

Media społecznościowe