Up to date

This page is up to date for Godot 4.2. If you still find outdated information, please open an issue.

Rozwiązywanie problemów

Ta strona zawiera listę typowych problemów napotkanych podczas korzystania z Godota i możliwych rozwiązań.

Zobacz także

Zobacz Using the Web editor w celu zapoznania się z uwagami dotyczącymi internetowej wersji edytora Godot.

Edytor działa wolno i wykorzystuje wszystkie zasoby procesora i karty graficznej, co powoduje, że komputer hałasuje